Arkiv för demokrati

Någon gång under 2040-talet

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , on maj 20, 2015 by litenbitchirullstol

Hur är läget?

Enligt Lill bitchen: jävligt kasst!

Enligt MFD: ”görs bedömningen att antalet delmål som
går i positiv riktning är fler än förra året.”

I vilka andra samanhang är ”Av de 76 delmålen bedöms 9 procent
i dagsläget vara uppnådda medan 12 procent ser ut att nås till 2016 med nuvarande tempo. Majoriteten av delmålen som går att bedöma utvecklingen kring utvecklas men i mycket långsam takt och kommer i nuvarande tempo inte att
uppnås före strategiperiodens slut.” positiv riktning?

Det är ju faktiskt snarare ”pinsamt misslyckat” än ”positiv riktning”, men visst, som statligt alibi för hantering av funktionshinderpolitiska frågor kanske man inte kan vara så rättfram.

Med andra ord så behöver vi inte rusa till Systemet efter bubbel, för i den här takten blir firandet av någonstans 2044…

Och som bonus i det hela, så har Statsminister Stefan Löfven lovat rörelsen ”riktig delaktighet” i utformningen av den nya strategin för funktionshinderpolitiken som kommer.

Och nu tycker ni kanske att Lill bitchen inte ska hänga läpp över den sega utvecklingen, utan fröjdas över den ”riktiga delaktigheten”, men hon jobbar inte riktigt så.

Lill bitchen behöver varken ”full tillgänglighet” eller ”riktig delaktighet”, hon nöjer sig med tillgänglighet och delaktighet och om man ska lita på prognosen är det att lägga ribban högt…

Och den här

Annons

Vedervärdiga Skithåla!

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on januari 14, 2015 by litenbitchirullstol

Det är handlingar som ni kommer läsa om i Smålandsposten följande artikel som spär på småstadsförakt och i detta fall är det dessutom befogat Försäkring mot diskrimineringslagen

Det är fullständigt skandalöst! Enligt vilken vidrig världsbild är det okej att omöjliggöra medborgarnas rätt till att utöva sina medborgeliga rättigheter?Att motverka existens och att delaktighet?

Tingsryds kommun ni har inget existensberättigande utan era medborgare! Det måste ni väl ändå fatta! Tillgänglighet och användbarhet är ett fundament för att kunna vara medborgare. Det är också en av kommunernas primära uppgifter att se till att det är möjligt. Om ni tog ert ansvar gällande tillgänglighet och användbarhet så skulle ni inte behöva gömma er bakom en försäkring! Om ni tog ert ansvar skulle inte en lag om bristande tillgänglighet som form av diskriminering behövas! Hur kan ni inte förstå det? Hur kan man som kommunalpolitiker ens godkänna något sådant?

Lill bitchen uppmanar alla Tingsrydsbor att kraftfullt reagera mot era folkvalda och kräva att de omedelbart upphör med obehagliga förhållningssätt gentemot sina medborgare.

Inte för att Lill bitchens egentligen övervägt att flytta till en mindre ort, men att flytta till den verdervärdig skithåla som Tingsryd bevisligen är kommer då aldrig hända!

Serviceresa? Say what!

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on november 26, 2014 by litenbitchirullstol

Jupp, ni läste rätt. Branschen vill att vi överger begreppet färdtjänst, till förmån för det i detta sammanhang hejdlöst humorfyllda begreppet serviceresa. Det smått problematikska med denna nymodighet är enligt Lill bitchen, att ordet i sig inte skapar service. Det måste som till mer, så som låt säga faktisk service!

Låt Lill bitchen exemplifiera.

Enligt SLL får man som resenär tillstånd att kostnadsfritt ta med sig barn i bilbarnsstol, endast om det är biologiska barn. Om du råkar ha syskonbarn, styvbarn, syskon eller har familjekonstruktion som ifrågasätter norm, då ska halva taxameterbeloppet hostas upp. Detta trots att barn åker gratis eller till kraftigt reducerat pris i ”ordinarie kollektivtrafik”.

I Lill bitchens fall innebär det en oskälig kostnad och ojämlik livssituation om hon, lever i relation med någon som har barn eller är familjehem eller vill vara barnvakt.

När man ifrågasätter detta i kontakt med SLL, får man till svar att ni har andra förmåner! Hur detta nu är förmån??? Men visst vi okynnesåkare får tex göra kortare stopp för att tex hämta paket. Att SLL tjänar i effektivitet och minskade kostnader i att inte behöva skicka en ny bil, talas det tyst om kring denna förmån.

Lill bitchen undrar enligt vilken av rättighetskonventionerna SLL anser sig ha rätten att definiera familj och relation till barn? Varför finns ett behov av sådan begränsning?

Det SLL gör är att klamra sig fast vid förlegade normer av familj och visar på att service gällande resor, handlar om snygg paketering mer än ett tjänsteinnehåll baserat på kunders önskemål.

Så branschen kan väl börja i rätt ände, se till att först leverera service, sedan kan ni byta namn!

Och SLL, gör om gör rätt!

Lektion 1: Sluta sprida dynga

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on mars 7, 2014 by litenbitchirullstol

I SvD kan man idag kan man läsa följande ledare: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/bryr-sig-ullenhag-mer-om-foretag-an-manniskor_3336334.svd

Det finns flera meningar, men en mening särskilt som sabbar Lill bitchens helgpepp, extra mycket. ”Om alternativet till tillgängligt kafé är inget kafé alls är ingenting vunnet för någon.”

Sanna, Sanna, Sanna! Nu är du lite väl simpel i din omvärldskunskap, men don’t fear Lill bitchen is here! Hon ska hjälpa dig att vidga dina vyer lite eller göra ett försök åtminstone, det är egentligen mest upp till dig.

Lektion 1.

Det handlar inte om att vinna något. Det handlar om att du och jag ska ha lika förutsättningar och möjligheter.

Det handlar om att personer med funktionsnedsättning, flera gånger per dag, alla dagar, alla år, måste reflektera över hur något är byggt för att veta om vi kan befinna oss där. Oavsett vad vi ska göra där. Hur ofta behöver du göra det? Varför är det en vinst för oss att slippa göra det? Ser du det som en vinst att du slipper eller ser du det som en självklarhet att du inte behöver? Lill bitchen förutsätter det senare. Varför Sanna, ska det enligt dig inte vara självklart för oss med funktionsnedsättning att slippa, precis som det är för dig? Och hur kommer det sig Sanna att det är ok att kalla våra kommentarer för syrliga i det läget?

Och för att du inte ska göra ännu en tankevurpa, så kan Lill bitchen upplysa dig om att det SKA vara självklart för oss att slippa behöva tänka så. Därav en lagstiftning om bristande tillgänglighet som , diskriminering. Därav är mängden undantag inte rimliga. Vi vill uppnå att alla har samma villkor och samma värde.

Så Sanna, fundera några varv till, sluta förminska människors värde och försök åtminstone att bidra till ett samhälle för alla, å i just ditt fall, krävs inte så mycket mer än att sluta sprida dynga!

Skit!

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , on maj 5, 2013 by litenbitchirullstol

”Men när Aftonbladet pratar med Thomas Perslund, vd på Friends Arena, lovar han att problemet ska lösas – för alla.

– Det är jättetråkigt att det här har hänt. Vi är medvetna om att det finns brister i arenan och jag kan garantera att vi ska bygga om. Det är förhoppningsvis löst under sommaren.”

 

Det finns olika aktörer under en byggprocess. Byggherre, kontroll/kvalitetsansvarig, byggnadsnämnd, sakkunniga för att nämna några.

Lill bitchens fråga är: Vad gjorde dessa aktörer gällande tillgänglighet och användbarhet under byggnationen? Kan de inte frågan? Sket de i den? Och var är tillsynen?

Oavsett. Resultatet blev skit. Å nu tänker VD:n att: Vi bygger om… Vilka ska han ta hjälp av då? Samma aktörer som bidrog så fint till nuvarande skitbyggnad?

Det som är så sjukt enerverande är att Lill bitchen vet att byggbranschens kompetens/inkompetens är minsta problemet. För det är omöjligt att utförare, ansvariga och kontrollinstanser är okunniga, allihopa.

Vad är då kvar?

Jo att man skiter i tillgänglighet och användbarhet. Och att man från politiskt håll skiter i att man skiter i tillgänglighet.

Det i sin tur är skitdåligt! På riktigt! Man kan skita i ganska många saker, men inte i tillgänglighet och användbarhet.

Det är hög tid att politikerna i regering och riksdag slutar vara så skitnödiga!

Våga stå upp, våga styra upp och våga göra det NU!

 

Med risk för upprepning

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on mars 14, 2013 by litenbitchirullstol

men det verkar som att det behövs sägas om och om igen!

Att göra avkall på eller helt strunta i tillgänglighet och användbarhet löser inte byggproblematiken.

Vårt samhälle blir istället mindre hållbart, ohälsan ökar och framför allt är det att ett fegt sätt att förmedla att personer med funktionsnedsättning inte är fullvärdiga medborgare.

Exakt det gör regeringen idag. Uppdrag till olika myndigheter har exakt den andemeningen. Ändra regelverken, skit i konsekvenserna, så länge det byggs, snabbt, billigt, så att vi har bostäder och andra byggnader i kopiösa mängder, nu, nu, nu, helst igår.

Regeringen anser att vi får acceptera kompromisser. Okej, men en kompromiss bygger på att alla berörda parter gör ömsesidiga eftergifter.

Kom ihåg att personer med funktionsnedsättning ligger back som det är. För trots mångårig lagstiftning så byggs det inte tillgängligt och användbart, men vi ska ändå kompromissa?

Lill bitchen vill här vara väldigt tydlig. Vad är avkall på tillgänglighet och användbarhet värt för regeringen?  Vad blir regeringens eftergift? Det spelar verkligen ingen roll. Om vi kompromissar med tillgänglighet och användbarhet, då kompromissar vi med människovärdet.

Det är ingen eftergift. Det är att totalt kapitulera!

Borta bra…

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , on november 6, 2012 by litenbitchirullstol

Det ligger ju nära tillhands att tro att Lill bitchen är ett Usa fan. På många sätt är det sant, gillar att det är tillgängligt och användbart, att de har mycket av allt och att det på många ställen kvittar vilken tid det är på dygnet, det finns alltid god sunkmat att få tag på.

Har däremot större problem med USAs syn på omvärlden, det egna landet och på demokratibegreppet. Så här när det är dags för presidentval gör detta sig än mer påmint.

Att kalla sig demokrati när man har universums mest sopiga och odemokratiska valsystem är helt beyond Lill bitchens förstånd.

Att kalla sig demokrati när man har dödsstraff. Behöver inte ens en kommentar.

Att kalla sig demokrati med ett sådant abortmotstånd. Land of the free, home of the brave? Not so much gällande detta.

Att kalla sig demokrati när man avslutar alla tal med Gud välsigna Usa. Det är bara fånigt.

Att kalla sig demokrati när man offar sjuka mängder civila i jakten på en snubbe. Det lär vara fler än vad som strök med i 9/11.

Så för att samanfatta: Att vistas där periodvis kan vara att live the american dream, men i slutändan så har The sounds rätt i att We’re not living in America but We’re not sorry!

%d bloggare gillar detta: