Arkiv för bostäder

Tillgänglighetssmart???

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on november 4, 2015 by litenbitchirullstol

Say what???

Lill bitchen var idag på seminarium, där redogjordes för utredningen om bostäder för äldre.

De kommer fram till en rad bra tillgänglighetskonstateranden, so far all good, men…

Första menet. Man svamlar om god tillgänglighet. I andra utredningar har man lyckats lansera helvetesbegreppet fullt tillgängligt. Lill bitchen blir så trött! På riktigt! Antingen är något tillgängligt och användbart eller så är det inte det. Pappskallar! Om man snudd på skitnära, nästan, eventuellt, kanske kommer in någonstans, skulle det då vara lagom tillgängligt? Nä, exakt!

Så snälla kan vi vara överens om att sluta gradera! Låt bli bara! Hårt nej!

Det andra menet, är att Mehmet Kaplan blev förtjust i begreppet ”tillgänglighetssmart”.

Djupt andetag…

FYI Mehmet, ”tillgänglighetssmart”, är något som vi som kan dessa frågor kallat, universell design i åratal.

Så istället för att börja lansera något käckt och inte ett dugg nytt koncept, börja tala om hur universell utformning av bostäder gör att dessa kan användas av alla i största möjliga utsträckning.

Kontenta: Tänk smart, bygg tillgängligt och utforma för alla! Det behövs inget nytt ord för det.

Annons

Är du hemma mellan 12-14?

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on oktober 27, 2014 by litenbitchirullstol

Nä, som de flesta arbetar Lill bitchen. 9 – 17, måndag – fredag. Detta finner hjälpmedel Stockholm hejdlöst märkligt.

Okej, jag kollar om de kan komma på morgonen…

Ehhh

Och de må vara hänt att deras ”kunder” till stora delar inte har ett arbete. Statistiken för arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning talar sitt tydliga språk.

Detta betyder för den delen inte att man är hemma hela dagarna, snarare tvärtom.

Hur vore det om hjälpmedelsförsörjarna applicerade en faktisk serviceapproach???

När fungerar det för dig att vi kommer?

Nä ve och fasa! Hålla på att förändra maktbalansen sådär. Då blir ju ”kunden” som alltid varit så tacksam en riktig kund. Det går inga. Skrämmande tanke!

Kanske ska ta semester en vecka, och utföra ett synkningsprojekt mellan hjälpmedelscentralen och fastighetsskötaren. Undrar om man kan få Arvsfondsmedel till det?

Är inte korkad, tycker bara rätt.

Posted in Uncategorized with tags , , , , on januari 16, 2014 by litenbitchirullstol

Har som vanligt haft en omgång med folk på Twitter angående tillgänglighet till bostäder.

Som vanligt finns det folk som vill förklara att ”då kommer det kosta!”

No shit Sherlock! Kostar det att bygga hissar? Att Lill bitchen inte tänkte på det…

Låt Lill bitchen förtydliga ytterligare en gång.

Det är HELT OVIDKOMMANDE!

Det är ett aktivt ställningstagande för människors lika värde. Det handlar inte om att Lill bitchen saknar verklighetsanknytning. Hon vill bara se en annan verklighet!

Så om ni vill fortsätta diskutera, så kom med något nytt! Lill bitchen börjar bli uttråkad!

Med risk för upprepning

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on mars 14, 2013 by litenbitchirullstol

men det verkar som att det behövs sägas om och om igen!

Att göra avkall på eller helt strunta i tillgänglighet och användbarhet löser inte byggproblematiken.

Vårt samhälle blir istället mindre hållbart, ohälsan ökar och framför allt är det att ett fegt sätt att förmedla att personer med funktionsnedsättning inte är fullvärdiga medborgare.

Exakt det gör regeringen idag. Uppdrag till olika myndigheter har exakt den andemeningen. Ändra regelverken, skit i konsekvenserna, så länge det byggs, snabbt, billigt, så att vi har bostäder och andra byggnader i kopiösa mängder, nu, nu, nu, helst igår.

Regeringen anser att vi får acceptera kompromisser. Okej, men en kompromiss bygger på att alla berörda parter gör ömsesidiga eftergifter.

Kom ihåg att personer med funktionsnedsättning ligger back som det är. För trots mångårig lagstiftning så byggs det inte tillgängligt och användbart, men vi ska ändå kompromissa?

Lill bitchen vill här vara väldigt tydlig. Vad är avkall på tillgänglighet och användbarhet värt för regeringen?  Vad blir regeringens eftergift? Det spelar verkligen ingen roll. Om vi kompromissar med tillgänglighet och användbarhet, då kompromissar vi med människovärdet.

Det är ingen eftergift. Det är att totalt kapitulera!

Det heter tillgänglighet och användbarhet!

Posted in Uncategorized with tags , , , , on januari 12, 2013 by litenbitchirullstol

Okej Expressen, nu har ni på riktigt blivit en riktig sopig blaska och förlorat all seriositet.

Ni ger er in i debatten med en högst tveksam agenda. Att försöka vinna poänger genom att måla upp tillgänglighet och användbarhet som det stora hotet mot aktivt bostadsbyggande tyder bara på okunnighet och kortsiktigt tänkande.

Ingen seriös aktör med hållbart byggande i åtanke resonerar på det viset. Vi som på allvar vill göra något åt rådande bostadsutveckling, vill att bostäder ska vara till för kommande generationer och att boendet ska fungera för alla. Om man nu mot förmodan inte accepterar mänskliga rättigheter som argument så har forskningsrapport på forskningsrapport visat på att befolkningen blir äldre, lever länge och blir mer krassliga. Att då ha en miljö som inte är tillgänglig och användbar är att vara totalt bakåtstävande. Det är inte anta utmaningen om framtidens bostadsutformning.

En modern, estetisk, flexibel, hållbar och rimligt prisatt bostad är och ska vara möjlig utan att göra avkall på tillgängligheten och användbarheten.

Om Expressen var en seriös tidning hade den också fört en seriös debatt, inte bara kastat ur sig dumheter.

Och en sak till Expressen. Begreppet ”handikapp anpassat” används numer enbar bara av folk som är över 75år eller som är helt okunniga. Det minsta ni kan göra är att uttrycka er korrekt. Det heter tillgängligt och användbart!

%d bloggare gillar detta: